Kamu Denetim Elemanları: ‘Yoksulluk sınırının bile altında kaldık’

Zekeriya ELTİMUR

Türk Kamu Denetim sisteminde görev yapmakta olan Müfettiş, Kontrolör ve İç Denetçi unvanlı yaklaşık 20.000 meslek mensubunu temsil eden 15 Dernek, maaşlar arasındaki fark, özlük haklarındaki iyileştirme yapılmasına dikkat çekmek için Ankara’da basın açıklaması yaptı
Kamu Denetim Dernekleri Platformu Genel Başkan Vekili Kadir Kemaloğlu, “Günümüz koşullarında kamu denetim hizmetlerinde çalışan meslektaşlarımızın motivasyonlarının yüksek tutulması, çalışma koşul ve şartlarının özendirici olmasıyla doğrudan orantılıdır. Devlete ve millete hizmet etmeyi kendisine düstur edinen, ülkenin her köşesinde her koşulda cansiparane şekilde çalışan kamu denetim elemanlarının özlük hakları konusunda kamu vicdanını yaralayacak şekilde haksızlığa maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz” şeklinde konuştu. Kamu denetim elemanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istediklerini söyleyen Kemaloğlu, “Devlet terbiyesi ve vazife bilinci dahilinde koruyan kamu denetim elemanları, devleti ve milleti için kamu menfaatinin korunması amacıyla görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerdir” dedi.

“YOKSULLUK SINIRININ BİLE ALTINDA KALDIK”
Türk-İş tarafından 2023 yılı Mart ayı yapılan rapora ilişkin Vekil Kemaloğlu; Kıdemli bir Başmüfettişin aylık maaşının; Türk-İş tarafından 2023 yılı Mart ayı için (31.240.-TL) olarak açıklanan yoksulluk sınırının bile altında kaldığını üzüntüyle görmekteyiz. Görevin niteliği, yetişme şartları, eğitim ve kariyer yapısı açısından eşit özelliklere sahip olan, çalışma zamanlarının büyük bölümünü ikametgahları dışında geçiren, üstlendikleri sorumluluklar ve riskler göz önüne alındığında yerine getirdikleri görev itibariyle aralarında herhangi bir fark olmayan; Kamu Denetim meslek mensupları arasında, özlük hakları açısından böylesi vahim farkların oluşmasına sebep olmak rasyonel bir yaklaşım olmadığı gibi, adil de değildir

Kamu Denetim meslek mensupları arasında, özlük hakları hakkında Vekil Kemaloğlu konuya ilişkin çözüm önerilerini şöyle sırladı:
1) 7413 sayılı Kanunun 7. maddesi ile Adalet Müfettişleri ve HSK Müfettişleri için getirilen ek tazminatın; aynı meşakkatli görevi yürütmekte olan Kamuda fiilen görev yapan tüm Müfettiş, Denetçi, İç Denetçi ve Kontrolörlere de (30.000) gösterge rakamı üzerinden ‘ek denetim tazminatı’ olarak verilmesi,
2) Kamuda fiilen görev yapan tüm Müfettiş, Kontrolör ve İç Denetçilerin 375 sayılı KHK’da (III) sayılı cetvelde yer alan ücret ve tazminat göstergelerinin, Genel Müdür Yardımcıları için 15/01/2023 tarihi itibariyle uygulanmakta olan ücret göstergesi (54.300) ve tazminat göstergesi (41.000) seviyesine yükseltilmesi, SAĞLANMALIDIR.

Kamu Denetim Dernekleri Platformu Genel Başkan Vekili Kadir Kemaloğlu konuya ilişkin şon sözlerini şöyle dile getirdi; Devletimizden talebimiz özü itibarı; Kamu Denetim Mesleği mensupları arasında adaletin sağlanması, Devletimizin kendi evlatlarına sahip çıkması ve uygun göreceği özlük hakları ve statü ile kamu denetim mesleği mensuplarına iade-i itibarın sağlanmasını, içermektedir. Devlet terbiyesi ve vazife bilinci dahilinde sükünetlerini koruyan kamu denetim elemanları, devleti ve milleti için kamu menfaatinin korunması amacıyla görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerdir.

İdealist ve fedakar insanların oluşturduğu meslek camiamızın hedefi, yeni bir bürokratik hegemonya oluşturmak değil, Türk Kamu Yönetiminde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, yolsuzluğun önlenmesi ile hesap verebilirliğin sağlanmasına katkı sunabilmektir

Basın açıklamasına katılanlar;

Devlet Denetim Elemanları Derneği
Kadir KEMALOĞLU – DENETDE Başkan V.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettişleri Derneği
(Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı )
Musa EKER – Dernek Başkanı

Çevre ve Şehircilik Müfettişleri Derneği
(Çevre Şehircilik ve İklim Değ. Bakanlığı)
Mustafa AKÇELİK – Dernek Başkanı

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri
Dayanışma Derneği
(Ticaret Bakanlığı)
Dr. Coşkun ŞENOL – Dernek Başkanı

İş Müfettişleri Derneği
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
Cihangir YARBAY – Dernek Başkanı

Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneği
(Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Murat USTA – Dernek Başkanı

Sağlık Müfettişleri Derneği
(Sağlık Bakanlığı)
Nesip DELİBALTA – Dernek Başkanı

Vergi Müfettişleri Derneği
(Hazine ve Maliye Bakanlığı)
Ahmet Halis BAŞLI – Dernek Başkanı

Kamu İç Denetçileri Derneği
(Tüm Kamu Kurumları)
Mustafa BEGEN – Dernek Başkanı

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği
(Sosyal Güvenlik Kurumu)
Aydın KURNAZ – Dernek Başkanı

Demiryolu Müfettişleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği
(TCDD Genel Müdürlüğü)
Doğan AKTAN – Dernek Başkanı

Hazine Kontrolörleri Derneği
(Hazine ve Maliye Bakanlığı)
Ahmet Tuğrul ÖZTÜRK – Dernek Başkanı

Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği

Dr. Nazmi Zarifi GÜRKAN- Dernek Başkanı

Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği
(İçişleri Bakanlığı)
Sebaattin KARAKAYA – Dernek Başkanı

Muhasebat Kontrolörleri Derneği
(Hazine ve Maliye Bakanlığı)
Cuma ORULLUOĞLU- Dernek Başkanı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
(Vakıflar Genel Müdürlüğü)
Hacı Murat PIÇAK – Dernek Başkanı

Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği
(Büyükşehir Belediyeleri)
Necati ÇAKIROĞLU – Dernek Başkan V

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir